Βιοσυντονισμός

βιοσυντονισμος γιαννιτσα

       Η θεωρία πίσω από τον βιο-συντονισμό είναι ότι η ύλη έχει συχνότητες συντονισμού και στο σώμα μας υπάρχουν διάφορες μορφές ενέργειας. 

Μία από αυτές είναι και η ηλεκτρομαγνητική, η οποία εκφράζεται με ταλαντώσεις. 

       Το μήκος κύματος της ταλάντωσης ενός υγιούς ανθρώπου είναι διαφορετικό από το μήκος κύματος της ταλάντωσης που θα έχει κάποιο άτομο με κάποια παθολογική κατάσταση. 

       Οι παθολογικές ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις υπάρχουν μαζί με τις υγιείς ταλαντώσεις στο σώμα κάθε ασθενούς. Οι παθολογικές καταστάσεις στο σώμα διαταράσσουν την φυσιολογική κατάσταση ισορροπίας της ενέργειας στον οργανισμό. 

Το σώμα ασθενεί, επειδή αυτή η δυναμική ισορροπία δεν μπορεί να διατηρηθεί. 

       Όταν το σώμα ασθενεί οι παθολογικές καταστάσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές από κάποια συσκευή, η οποία έχει την δυνατότητα να παράγει ένα υγιές κύμα ακριβώς αντίθετο από το παθολογικό κύμα (σαν να βάζαμε έναν καθρέφτη), έτσι δημιουργείται «συντονισμός» και εξουδετέρωση του παθολογικού κύματος, με τον τρόπο αυτό επέρχεται μία εξισορρόπηση της ενέργειας του οργανισμού, εξουδετέρωση των παθολογικών ταλαντώσεων και υποβοήθηση στην θεραπεία της ασθένειας. 

       Είναι μια φυσική, γρήγορη, ακίνδυνη και ανώδυνη μέθοδος αποθεραπείας ασθενειών, χωρίς παρενέργειες, με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Αυτή η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διάγνωση, όσο και για τη θεραπεία όλων των ασθενειών.

βιοσυντονισμος γιαννιτσα
βιοσυντονισμος γιαννιτσα
βιοσυντονισμος γιαννιτσα
βιοσυντονισμος γιαννιτσα